FlowStudio

Projektowanie Instalacji Sanitarnych

Oferta

Projektowanie w zakresie:

– przyłącza i sieci wodociągowe
– przyłącza i sieci kanalizacyjne (sanitarne, deszczowe)
– przyłącza i sieci gazowe
– przyłącza i sieci ciepłownicze
– wewnętrzne instalacje wod.-kan. i ppoż.
– instalacje centralnego ogrzewania oraz gazowe
– wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
– kotłownie gazowe
– kotłownie olejowe
– kotłownie na paliwo stałe 
– pompy ciepła powietrzne, gruntowe
– kolektory słoneczne
– przydomowe oczyszczalnie ścieków
– projekty instalacji sanitarnych do katalogów domków typowych